fckg cannot write to /usr/share/dokuwiki/lib/plugins/fckg/fckeditor/userfiles/. Please check the permissions.

Una mica d'història

La primera trobada es realitzar als I Jocs Fractals el 2003 al desaparegut Centre Social Okupat Les NauS per planificar el desenvolupament d'una xarxa telemàtica, aprofitant els aparells de comunicacions sensefils, tal com ja s'estava duent a terme en altres llocs del món. Les primeres interconnexions permanents es realitzaren amb aparells USRobotics2450 i el programari LinuxAP. Amb el pas del temps i nous aparells al mercat com el Linksys WRT54G amb el programari OpenWRT la xarxa s'expandi poc a poc i amb bona lletra. Al 2008 s'ha actualitzat la xarxa aprofitant els nodes existents afegint-los el programari OLSR i BTMAN permetent que la xarxa sigui molt més dinàmica i alhora una solució tècnica amb més concordança amb la filosofía que s'ha treballant durant aquest temps. Actualment expandim la xarxa amb el nou model de nodes amb Alix2c2.

una_mica_d_historia.txt · Darrera modificació: 2011/02/21 00:53 per 192.168.1.133
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0