fckg cannot write to /usr/share/dokuwiki/lib/plugins/fckg/fckeditor/userfiles/. Please check the permissions.

Tecnologia

Els aparells amb tecnologia Sensefils ens permeten crear una xarxa telemàtica interconnectan-se mitjançant ones electromagnètiques a freqüències d'us públic.

El programari qmp.cat ens permet crear una xarxa oberta i dinàmica gestionada amb les eines que proporciona Guifi.net i complementada amb serveis proporcionats pel programari Debian i Gentoo.

Actualment estem extenent la xarxa amb nodes que usen el programari lliure qmp.cat, aquest suporta diferent maquinari. Principalment els nodes estan situats al terrat dels edificis i usem la tecnolgia WiFi 802.11an. Poc a poc anirem desballestant la xarxa composa de nodes amb gsffirm sobre Alix2c2/Alix2d2. Ja fa anys que hem deixat endarrera els Linksys WRT54G i els USRobotics2450 amb els que vam començar.

tecnica.txt · Darrera modificació: 2013/05/29 01:47 per sim6
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0